Ohrangos.ru

Юридический журнал

Патент дизайн

Оглавление:

Индустриална собственост

Изобретения, търговски марки и промишлен дизайн.

Информация, необходима за издаване на патент в България

 • Наименование на изобретението.
 • Име и адрес на заявителя / заявителите.
 • Име и адрес на изобретателя / изобретателите.
 • Описание на изобретението.
 • Претенции.
 • Реферат.
 • Чертежи, схеми, диаграми и т. н.
 • Пълномощно.
 • Наименование на изобретението.
 • Име и адрес на заявителя / заявителите.
 • Име и адрес на изобретателя / изобретателите.
 • Описание на изобретението.
 • Претенции.
 • Реферат.
 • Чертежи, схеми, диаграми и т. н.
 • Пълномощно.

Експертизата на заявката се провежда след подаване на молба.

Окончателно решение по заявката се получава около 36 – 48 месеца след датата на подаване на заявката.

Патент се издава непосредствено след на решението на отдела за експертиза.

Издаденият патент има срок на действие 20 години от датата на подаване на заявката.

Патенти за изобретения се издават за изобретения, които са:

 • Нови – едно изобретение е ново, ако към датата на подаване на заявката то не е част от състоянието на техниката.
 • Притежават изобретателско равнище.
 • Промишлено приложими.

Търговски марки

Според Закона за марките и географските означения правото върху търговска марка принадлежи на този, който пръв подаде заявка в Патентното ведомство. Затова препоръчваме преди да подадете заявка да направите предварително проучване.

Ние можем да направим проучване за Вас и като резултат ще получите писмено становище, което ще включва:
 • Как най-добре да защитите Вашата търговска марка.
 • Дали ще успеете да регистрирате търговската марка, от която се интересувате.
 • Как да трансформирате Вашата търговска марка, за да избегнете проблеми при регистрацията.
 • Подробна информация за цените.
За да подадем заявка за регистрация на търговска марка в България е нужна следната информация:
 • Име и адрес на заявителя / заявителите.
 • Марката, която искате да регистрирате.
 • Пълен списък на стоките и / или услугите, за които ще се използва марката.
 • Документ за приоритет (ако се претендира за приоритет).
 • Пълномощно – без нотариална заверка; пълномощното може да се представи до 3 месеца след подаване на заявката.

Времето за регистрация на една търговска марка е около 8 — 14 месеца. Срокът на действие на регистрираната марка е 10 години от датата на подаване на заявката. Този срок може да бъде подновяван на всеки 10 години.

Промишлен дизайн

За да подадем заявка за регистрация на промишлен дизайн в България е нужна следната информация:
 • Име и адрес на заявителя / заявителите.
 • Име и адрес на автора / авторите на дизайна.
 • Дизайнът / дизайните, които ще се регистрират:
  • в една заявка могат да се включат един или няколко дизайна, ако принадлежат към един клас на Международната класификация за промишлен дизайн;
  • изображения на дизайна в толкова изгледа, колкото са необходими за ясно разкриване на дизайна; може да изпратите изображенията по e-mail в графичен формат.
 • Документ за приоритет (ако се претендира за приоритет).
 • Пълномощно

Една добра възможност за защита на търговска марка едновременно на територията на всички страни от Европейския съюз, включително и България е регистрация на марка на Общността (EUTM).

Регистрацията се извършва чрез една процедура пред ведомството на Европейския съюз, намиращо се в Аликанте, Испания. Поради опростената процедура разходите за тази регистрация са значително по-малки, в сравнение с разходите за регистрация на марката поотделно в страните от EU.

EUTM е валидна за цялата територия на EU. EUTM дава на притежателя си право на защита срещу непозволено използване на територията на всяка една страна, член на EU.

EUTM допълва националните системи за защита на марките, като запазва всички съществуващи по-ранни права. С присъединяването на България към Европейския съюз на 01.01.2007 всички регистрирани или заявени EUTM получиха автоматична защита и за територията на страната ни.

Една много добра възможност за защита на промишлен дизайн едновременно на територията на всички страни от Европейския съюз, включително и България е регистрация на дизайн на Общността (RCD).

Регистрацията се извършва чрез една процедура пред ведомството на Европейския съюз, намиращо се в Аликанте, Испания. Поради опростената процедура разходите за тази регистрация са значително по-малки, в сравнение с разходите за регистрация на дизайн поотделно в страните от EU.

RCD е валиден за цялата територия на EU. RCD дава на притежателя си право на защита срещу непозволено използване на територията на всяка една страна, член на EU.

RCD допълва националните системи за защита на дизайните, като запазва всички съществуващи по-ранни права. С присъединяването на България към Европейския съюз на 01.01.2007 всички регистрирани или заявени RCD получиха автоматична защита и за територията на страната ни.

Мониторинг на търговски марки

През през последните няколко години настъпиха съществени промени в законодателството, които пряко засягат притежателите на заявени и регистрирани марки.

В какво се състои промяната

Патентното ведомства приема нови заявки за марки, без да проверява дали те вече не са собственост на някой друг. Следователно е възможно марки, които са идентични или сходни на вашите марки да получат регистрация. Известно ви е какви загуби можете да претърпите от това.

Как можете да предотвратите регистрирането на марка, сходна с вашата

Притежателите на заявени или регистрирани марки могат да попречат на всеки, който се опита да регистрира техните марки, като подадат възражение в определен от закона срок. За целта обаче е необходимо да се извършва постоянно наблюдение кои марки са заявени за регистрация. Чрез услугата МОНТОРИНГ НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ може да следите всички заявени за регистрация марки както в България, така и в други страни и при необходимост да предприемете навременни действия.

Oppo занимается разработкой смартфона с гибким дисплеем

В Сети появилась первая схема гибкого смартфона от Oppo.

Китайский производитель Oppo намерен вступить в гонку гибких экранов и складных смартфонов. Эту информацию подтверждает утечка схематического изображения ещё не анонсированного устройства, которым любезно поделился инсайдер из Патентного бюро.

Изображение довольно точно описывает принцип складывания грядущей модели от Oppo. Большой гибкий экран будет «сворачиваться» не внутрь конструкции, а, наоборот, наружу. Получится некий аналог Yotaphone, только оба экрана будут цветными и смогут разложиться в один большой. Идея выглядит интересной, но будущие покупатели смартфона, очевидно, столкнутся с проблемой защиты такого дисплея.

Официальная презентация устройства ожидается уже в следующем году, но точная дата пока неизвестна.

Можно ли оформить патент на дизайн и стиль оформления: что входит в исключительные права на дизайн и что делать, если ваш дизайн украли

Любое произведение искусства или результат творческой деятельности является личным и неделимым имуществом автора. Но для того, чтобы обезопасить себя от воровства и повторения своих уникальных идей автор имеет право запатентовать свое изобретение. В этой статье мы рассмотрим можно ли получить патент на дизайн и стиль оформления, как правильно это сделать и что предпринять в случае нарушения авторских прав.

Другие публикации  Образец приказа на инвентаризацию основных средств образец

Можно ли получить патент на внешний вид изделия

Создав уникальный вариант оформления объекта, его внешний можно защитить от посягательств третьих лиц. Одним из подходящих вариантов будет выдача патента на промышленный образец. Дело в том, что промышленный образец – это не только технические особенности, но и художественные решения, создающие его внешний вид. Через подачу заявки в Роспатент на авторство промышленного образца можно получить патент на стиль оформления любого продукта: корпуса, устройства, товара.

Обращаясь в Роспатент для оформления патента на внешний вид изделия, необходимо максимально описать особенности оформления образца. Важно понимать, что под дизайном или внешним оформлением подразумевается:

 • Детали самого объекта (например, патент на оформление мебели можно получить есть модель имеет уникальный вариант опор/стоек и т.п.)
 • Уникальные элементы внешнего оформления (например, для получения патента на дизайн вазы необходимо, чтобы образец имел уникальный орнамент в оформлении или использовался некий уникальный материал, отличалась фактура)
 • Форма, конфигурация, сочетание цветов в оформлении внешнего вида изделия

Важно: для того чтобы дизайн изделия был запатентован, необходимо указать именно те важные уникальные части оформления, которых нет у аналогов.

Порядок подачи документов и перечень необходимых справок стандартный. В Роспатент нужно подготовить:

 1. Заявку на патент на внешний вид, дизайн изделия (или по типу промышленного образца)
 2. Описание промышленного образца (объекта патентования: особенности его внешнего вида, отличия и уникальные моменты, в том числе в конфигурации, стиле, материале изготовления)
 3. Квитанцию об оплате госпошлины
 4. Комплект фотоизображения, чертежи которые отображают внешние особенности и вид изделия

Срок рассмотрения заявки в Роспатенте до 1,5 года. Проводится формальная экспертиза и экспертиза заявки по существу.

Что защищает патент на дизайн сайта

В Интернет среде количество сайтов и ресурсов становится все больше и часто выделить како-то особенный вариант оформления интернет-страницы невозможно. Но, при создании веб-сайта и продумывании его дизайна специалист может создать уникальный вариант подачи материала, специфические иконки или их отображение, сочетание цветов. В данном случае каждый владелец хочет защитить свое творение от использования его третьими лицами.

Согласно авторскому праву РФ, защитить свой ресурс и его художественное оформление можно не только, оформив патент на дизайн сайта, но и оформив именно авторское право.

Защитить от посягательств в дизайне сайта можно:

 • Пространственную организацию, общую структуру веб-страницы
 • Построение меню, навигации
 • Варианты расположения видеоматериалов и подачи текста

Важно: Защитить авторство дизайна своего сайта до момента получения патента можно и через депонирование.

Как правильно передать права на дизайн

Дизайн, проект или стиль оформления является объектом интеллектуальной собственности. Все права на него принадлежат исключительно автору. По своему усмотрению он может передать права на произведение третьим лицам по соответствующему договору и получать за это денежное вознаграждение.

Рассмотрим самые часто встречающиеся варианты передачи прав на дизайн от автора к третьему лицу.

Он предусматривает передачу новому владельцу исключительных прав на произведение, в данном случае на дизайн. Дает право новому владельцу использовать произведение любым способом, который не противоречит действующему законодательству. Но приобретателю прав стоит помнить, что приобретение произведения и приобретение прав на него – это не одно и то же.

Например, приобретая дизайн, лицо становится его владельцем. Но права на это произведение творчества до сих пор остаются у автора. Для того, чтобы можно было распоряжаться им по своему усмотрению, необходимо приобрести и сам объект и получить юридические права на авторство на него.

При подписании этого документа автор передает второй стороне права на дизайн в тех пределах и на тех условиях, которые установлены в договоре. Ограничения могут носить территориальный, временной или целевой характер.

Например, дизайн приобретается для использования в рекламе. В этом случае имеет место целевое ограничение, поскольку применяться объект будет только в рекламных целях.

Лицензия может быть оформлена 2 видов:

 • исключительная;
 • не исключительная.

В первом случае автор не может передать права на произведение ещё одному объекту. В случае оформления не исключительной лицензии у автора есть такое право.

Что включают в себя исключительные права на дизайн?

 1. Возможность воспроизводить дизайн, повторять его или массово тиражировать.
 2. Распространение экземпляров произведения любым удобным способом.
 3. Обнародование произведения среди неограниченного числа лиц.
 4. Публичное использование или демонстрация произведения в любых публичных изданиях и СМИ.
 5. Использование дизайна под определенной торговой маркой или лейблом заказчика.
 6. Изменение дизайна, внесение в него ряда правок и коррективов.
 7. Возможность уступить права на дизайн третьим лицам.

Что делать, если ваш дизайн украли

Авторские права на любые произведения находятся под защитой закона. Но довольно часто встречаются ситуации, когда без ведома правообладателя его дизайн используется третьими лицами с целью получения прибыли. В этом случае права автора самым грубым образом нарушаются. Поэтому он смело может обращаться в суд и требовать материальной компенсации за незаконное использование его интеллектуальной деятельности.

Гражданский кодекс защищает права автора на свое произведение. В случае выявления им правонарушений в отношении его интеллектуальной собственности он может привлечь нарушителя к административной ответственности и выплате компенсации. Ее размер будет зависеть от величины материального ущерба, причиненного автору за воровство дизайна и использование его с целью получения наживы.

Статья 1252 регламентирует вопрос, касающийся защиты авторских прав на дизайн или стиль оформления. Автор может предъявить следующие требования:

 • о пресечении любых действий, касающихся использования дизайна или стиля оформления иными лицами, кроме правообладателя;
 • о выплате материальной компенсации лицом, присвоившим дизайн и использовавший его в личных целях;
 • об изъятии имеющихся копий с проектом дизайна у третьих лиц.

Для того, чтобы автор получил компенсацию и возмещение убытков ему необходимо доказать факт нарушения прав. Он вправе требовать выплат за каждый случай незаконного использования нарушителем его интеллектуальной собственности. Размер материального возмещения назначается судом с учетом требований истца и иных обстоятельств, не выходящих за разумные пределы.

В иске правообладатель должен указать все требования, предъявляемые к нарушителю. Это может быть не только денежная выплата, но и передача ему всех пиратских копий, содержащих его авторский проект.

Регистрация на промишлен дизайн

Няма спор, че стойността на регистриран промишлен дизайн представлява ценен бизнес актив, който е често пренебрегван при изготвянето на стратегиите за управление и използване на правата върху интелектуална собственост. Процедурата по регистрация на промишлен дизайн е значително бърза, проста и евтина. Поради тази причина той може с бързи темпове да се превърне в мощен инструмент за превенция на конкуренцията от използване на същата или подобна визия, което да повиши значително конкурентоспособността на притежателя му на наситения с продукти пазар, както и да генерира значителни приходи за отрицателно време.

При регистрация на промишлен дизайн експертното мнение на опитен патентен адвокат е от изключителна важност, тъй като той може да Ви консултира дали продуктът Ви отговаря на изискванията за регистрация на промишлен дизайн, както и да прецени как да представите изображенията на продукта в заявката за регистрация за промишлен дизайн, така че да получите възможно най-широката защита. Заедно с нашите клиенти ние определяме най-правилната стратегия за защита на интелектуална собственост. Заедно определяме техническите признаци на продукта и ако е необходимо, освен защита чрез регистрация на промишлен дизайн, едновременно подаваме и заявка за патент или за регистрация на полезен модел .

Като патентни адвокати с богат опит и квалификации в областта на индустриалната собственост вземаме под внимание приоритетите на всеки клиент и го съпровождаме не само през целия процес на регистрация на промишлен дизайн в България, а и в Европейския съюз и на международно ниво. Нашият екип предоставя висококвалифицирани патентни консултации и услуги в областта на промишления дизайн пред Българското Патентно Ведомство (БПВ), Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), както и в производства пред българските съдилища.

Другие публикации  Одноразовый договор перевозки груза

Част от нашите патентни услуги в областта на промишления дизайн са:

 • Регистрация на промишлен дизайн в България
 • Регистрация на дизайн на Общността (RCD)
 • Регистрация на международни дизайни
 • Опозиционни процедури
 • Подновяване срокът на действие на промишлен дизайн
 • Изготвяне на лицензионни договори
 • Вписване на промени
  • прехвърляне на права върху регистриран промишлен дизайн;
  • промяна в името и/или адреса на притежателя на промишлен дизайн;
  • лицензионни договори;
  • Консултации в областта на промишлен дизайн

Патент и патентоване – какво е важно да знаем?

Патент и патентоване

Същност и определение

Често под “патентоване” или «регистрация на патент» се разбира най-общо придобиване на права върху различни видове обекти на индустриалната собственост.

 • има изключително право и може да забрани на друг да използва изобретението;
 • има права за управление и разпореждане с патента (продажба; апорт; лицензиране и др.)
Патентоване на име или лого
Как се патентова идея?

Дали е възможно патентоване на моята идея?

За да се отговори на въпроса е необходимо да се отграничат “абстрактна идея” от “конкретна идея»:

 • Абстрактната идея е най-обща концепция, представа или замисъл. В този им вид “идеите” не подлежат на патентоване.
 • Патентоспособната идея предполага възможност за конкретно изпълнение, макар все още неосъществено. Всеки конкретен начин за изпълнение на идеята може да бъде защитен, стига да не попада в предвидените от закона изключения.
Патентоване на продукт
 • Патентът е традиционна форма на закрила с валидност максимум 20 год. Процедурата по издаване включва проверка по същество и продължава няколко години.
 • Полезният модел (т. нар. «малък патент») се издава бързо по регистрационна процедура. Полезните модели имат срок на действие до 10 год. и някои ограничения в обхвата — например методи не могат да бъдат регистрирани като полезни модели.

Цената може да варира в много широки граници — от няколко хиляди до няколко десетки хиляди лева — в зависимост от предмета на закрила и територията на валидност. Основните компоненти на бюджета са:

 • съставяне на патентното описание, преработка и преводи
 • официални такси в процедурите по издаване на патента
 • такси за поддържане на действието

Държавните такси за издаване на патент в България може да изчислите с нашия

Патент Apple – это не просто патент. Какие патенты получила компания Apple в последние месяцы. Счастливая сумка Японии от Apple.

Серию статей по обзору выданных патентов и поданных заявок на патент Apple (патентных заявок Apple) я хотел бы начать с обзора выданных патентов компании Apple, которая, как известно, является одним из лидеров по подаче заявок на патенты и по количеству выданных патентов, как патентов на изобретения, так и патентов на дизайн.

С патентов, описывающих дизайн, я и начну.

Стул. Патент Apple D771,396

В ноябре на компанию Apple обрушился целый водопад выданных патентов, впрочем, как и в любой другой месяц года.
Мне, например, приглянулся дизайн нового стула от Apple (патент, выданный Ведомством по патентам и товарным знакам США под номером D771,396 от 15 ноября 2016 года).

Электронное устройство (iPad). Патент Apple номер D771,622

Если, же посмотреть патенты на дизайн устройств, то нельзя не отметить выданный патент на дизайн электронного устройства (US D771,622), также известного среди пользователей, как iPad Apple.

Обратите внимание, какой элемент Apple вынесла на отдельный рисунок (обведено овалом).
Замечу, что заявка на данный патент была подана компанией Apple Inc. 20 марта 2015 года, а сам патент на дизайн iPad был выдан 15 ноября 2016 года.

Стилусы, в том числе стилус Apple Pencil. Патенты Apple номер D771,049 и D771,630

В свое время, являясь генеральным директором Apple, Стив Джобс (Steve Jobs) сказал, что стилус не нужен iPad. Стив Джобс не раз подчеркивал, что с пренебрежением относится к подобным аксессуарам. Еще в 1997 году Стив Джобс сказал, что человеку дарованы десять стилусов и нет необходимости придумывать еще один. А в 2007 году Стив Джобс заявил, что стилус нужно каждый раз доставать, затем убирать, в результате стилусы часто теряются.

Однако в компании Apple решили по-другому и через 3,5 года после смерти Стива Джобса, компания подала сразу две заявки на патенты дизайна стилусов, которые сейчас используются при работе с iPad Pro.

На рисунке показан один из патентов Apple, выданных Apple на стилусы.

Первый выданный под номером D771,049 патент на дизайн стилуса компания Apple получила 8 ноября 2016 года. Заявка на патент стилуса была подана 4 сентября 2015 года.

На рисунке показан выданный патент на стилус “Apple Pencil” от Apple.

А вот еще один патент на дизайн стилуса “Apple Pencil” от Apple (номер патента US D771,630), который так же, как и патент на дизайн планшета от Apple, был выдан 15 ноября 2016 года, а заявка на данный патент была подана 4 сентября 2015 года.

Как указано в патенте авторами данного изобретения являются сразу двадцать (20) человек.

Сменный наконечник для стилуса Apple Pencil. Патент Apple номер D772,876

Далее в серии полученных патентов Apple на дизайн идет сменный наконечник для стилуса (Stylus Tip) для iPad Pro, который разрабатывали уже двадцать пять человек, как указано в графе авторы, выданного патента на дизайн наконечника для стилуса от Apple. Заявка на патент, описывающий наконечник для стилуса “Apple Pencil” была зарегистрирована в патентном ведомстве США 9 сентября 2015 года, а патент на стилус был выдан 29 ноября 2016 года под номером D772,876. Компания Apple не стала заморачиваться с названием, а назвала заявку на патент для сменного наконечника для стилуса Apple Pencil — “Stylus Tip”.

Клавиатура Apple. Патент Apple номер D772,886

А вот еще одно запатентованное электронное устройство от Apple, которое представляет собой клавиатуру. Патент под номером D772,886 был выдан все тем же 29 ноября 2016 года, а “зафайлена” (от англ. — filed) заявка на патент была 8 апреля 2016 года.

На рисунке показана запатентованная клавиатура Apple (патент на дизайн клавиатуры).

Иконки Apple. Патент Apple номер D771,707

Компания Apple также патентует элементы графического интерфейса пользователя (GUI), элементы приложения и иконки.

На рисунке показан выданный патент на иконку компании Apple.

Заявка на патент, описывающий дизайн иконки стилизованной шестеренки, была подана 25 сентября 2015 года, а патент под номером D771,707 получен 15 ноября 2016 года.

Комбинированные двери с комнатой от Apple. Патент Apple номер D771,836

Еще один патент на дизайн помещений от Apple. В патенте Apple “Combined doors with room”, выданном американским патентным ведомством (USPTO), под номером D771,836 описываются комбинированные двери с комнатой.

На рисунке показан патент на “Комбинированные двери с комнатой” или “Двери комбинированные с комнатой”, выданный компании Apple американским патентным ведомством.

Экраны, компьютеры, элементы питания (батареи), корпуса для Айфонов, корпуса для iPad, вазоны для цветов, столы, выставочные стенды и стеллажи, ящики, электронные платы, и даже упаковку для своих устройств. Ну и конечно дизайн часов Apple, браслетов для часов от Apple, крышки для часов (верхние и нижние), а также наушники Apple, адаптеры/переходники Apple и компьютерные мыши Apple, а также многое другое.

Ремешок Apple iPod Touch Loop Blue. Патент Apple номер D770,170

Даже на ремешок Apple iPod Touch Loop Blue получен патент (номер D770,170, выданный 1 ноября 2016 года), описывающий дизайн этого ремешка от Apple.

Другие публикации  Требования контр страйк го

На рисунке показан выданный патент Apple на ремешок Apple iPod Touch Loop Blue.

Пакет Apple. Патент номер D764,939

Да то там ремешок… Apple запатентовала дизайн бумажного пакета (сумки) с вязанными или ткаными ручками, известный покупателям Apple Store во всех странах.

Fukubukuro – счастливая сумка Японии

Кстати, о сумках… В Японии в первый день нового года регулярно устраивается новогодняя распродажа под названием Fukubukuro (福袋), что можно перевести как “сумка удачи” или “счастливая сумка”. Слово Fukubukuro произошло путем слияния двух слов от двух слов — 福, означающего удачу и 袋 — сумка, мешок. В этот день продавцы предлагают покупателям приобрести товары из “черного ящика”, назначая за него определенную цену, которая как правило оказывается ниже цен за эти же товары, если бы вы покупали их отдельно друг от друга. Да, покупатели не знают, что находится внутри “счастливой сумки”. Цены на такие сумки варьируются от нескольких сотен йен (нескольких долларов США) до нескольких сотен миллионов йен (нескольких миллионов долларов США). Так, например, в 2006 году одна такая сумка удачи была продана более чем за 2,5 миллиона долларов США.
К чему я рассказал про сумки? А к тому, что японский Apple Store также продает сумки удачи. Ждем счастливые сумки от Apple 1 января!

Геймерская гарнитура/геймерские наушники Apple. Патент Apple номер D764,435

Ну, и напоследок. Вы думаете, что Apple выпускает только миниатюрные наушники? Причем теперь еще и беспроводные… Отнюдь! Посмотрите на патент на дизайн наушников, а точнее геймерской гарнитуры, выданный компании Apple 23 августа 2016 года. Патент выдан патентным ведомством США под номером D764,435.

На рисунке показана запатентованная компанией Apple гарнитура для игр (игровая гарнитура).

Теперь вы знаете, что патент Apple может относиться к любой области жизни человека, будь то игровая индустрия, решения для бизнеса, дизайн интерьеров (включая интерьеры магазинов) или упаковочные материалы.
Также посмотрите обзор поданных компанией Apple заявок на патент на изобретение, опубликованных ведомством по патентам и торговым знакам США и ожидающих выдачи Заявка на патент Apple: интересные опубликованные патентные заявки компании с описанием.

Автор статьи:
Максим Голдобин (Maxim Goldobin aka MANMANA)

Произведения дизайна как объект интеллектуальной собственности (ОИС)

Промышленный образец (ПО) — художественное или художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид, причем под таким изделием понимается предмет промышленного или кустарного производства. Эта формулировка приведена в Законе Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели и промышленные образцы».

Что использовать при защите такого объекта промышленной собственности, как произведение дизайна: промышленный образец, авторское право или патент

Критериями промышленного образца являются новизна (неизвестность в мире до даты подачи заявки на получение патента на промышленный образец) и оригинальность, то есть творческий характер особенностей изделия. К промышленным образцам можно отнести практически все окружающие нас предметы: ковры, одежду, наборы мебели, посуды, светильники, люстры, торговые и остановочные павильоны в качестве малых архитектурных форм, всевозможные строительные конструкции, интерьер в качестве архитектурного и художественного оформления помещения, внешний вид тракторов, газовых плит и т.д.

Что касается произведений дизайна, то во всем мире с юридической точки зрения их принято охранять в рамках интеллектуальной собственности, причем как в качестве объектов авторского права, так и в качестве объектов промышленной собственности. Происходит это потому, что понятие дизайна можно определить достаточно широко.

Несмотря на то, рассматриваемые понятия (произведение дизайна и промышленный образец) очень близки по смыслу, мировая практика пошла по пути защиты произведения дизайна в качестве объектов промышленной собственности. Такая защита предусматривает получение охранного документа – патента на промышленный образец.

Наличие патента наделяет его обладателя исключительными правами на данное изделие. Исключительные права означают, что обладатель патента может использовать данное изделие по своему усмотрению, запрещая или разрешая такое использование другим.

Причем важно заметить, что система охраны промышленных образцов за рубежом находится в постоянном развитии, приводя законодательство в соответствие с окружающей нас действительностью. Процедура получения охранного документа на данный объект промышленной собственности постоянно упрощается. Например, государства Европейского Союза получили возможность защищать промышленный образец одновременно во всех странах-участницах по установленной единой процедуре. Также важной особенностью данной системы является тот факт, что на промышленный образец можно получить охрану без выполнения каких-либо формальностей, связанных с его регистрацией. Этот подход весьма уместен для быстро устаревающих изделий, век которых на рынке достаточно недолог (предметы мебели, посуда, модная одежда, рисунки тканей, ковров и т.д.).

Законодательство Республики Беларусь также стремится к упрощению процедуры получения патента на промышленные образцы. Доказательства можно отыскать в новом Патентном законе, который отменяет проведение экспертизы по существу. Патент на промышленный образец выдается под ответственность заявителя, а время его получения значительно сократилось с 2 лет до 2-3 месяцев. Такой патент в настоящее время получить очень легко.

Следует сказать, однако, что авторы привыкли считать, что патент можно и нужно получать на внешний вид прибора, машины, не придавая значения другим окружающим нас предметам, имеющим более важное значение на рынке. Взаимосвязь с таким заблуждением прослеживается путем изучения обыкновенной статистики: за последние годы наблюдается довольно небольшое количество заявок на промышленные образцы . В то же время заявок на изобретения на порядок больше.

Несмотря на то, что в Республике Беларусь создан эффективный механизм защиты прав на интеллектуальную собственность в лице Судебной коллегии по патентным делам при Верховном Суде, судебная практика также не может похвастаться широким кругом рассматриваемых споров о промышленных образцах. Проходило только два процесса, связанных с промышленными образцами, и они касались именно нарушения третьими лицами патентов на приборы.

Однако именно такие изделия, как посуда, мебель, печатная продукция, одежда и др. с точки зрения получения выгоды от их присутствия на потребительском рынке целесообразно защищать патентами. Затрагивая зарубежную судебную практику, можно убедиться, что часто рассматриваются иски о нарушении прав именно на такие промышленные образцы, как оконный профиль (Великобритания, истец – «Скоулз виндоуз лтд.», производитель окон, ответчик – «Магнет, лтд.»), рисунок ковра (истец – «Стодарт интернэшнл ПЛК», ответчик «Эдлшо бут энд Кº»), свитер (истец – дизайнер Ширин Гилд, ответчик – Эскандер, лтд энд эназе»). Приведенные примеры взяты из текста: Мельников В.М. иски о нарушении прав на промышленный образец//Патенты и лицензии.2002.№ 10. С. 55.

Защита произведений дизайна авторским правом

Помимо защиты в качестве объекта промышленной собственности, ряд произведений дизайна можно защитить авторским правом.

В чем же состоит такая защита? Закон об авторском праве Республики Беларусь в числе прочих объектов своей охраны рассматривает также произведения декоративно-прикладного искусства, произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, которые смело можно отнести к произведениям дизайна. Прежде всего, отметим, что объекты авторского права защищаются законом в силу своего создания, то есть для получения защиты не требуется выполнения каких-либо формальностей, связанных с выдачей государственного охранного документа.

Поэтому автор при создании произведения дизайна должен позаботиться о заключении авторского договора, в котором были бы предусмотрены все условия, связанные с использованием объекта и передачей прав на него. Такой договор должен быть заключен очень грамотно, строго в соответствии с Законом об авторском праве, чтобы избежать последующих судебных коллизий. Очевидно, что защита произведений дизайна в рамках промышленной собственности имеет свои преимущества: Во-первых, наличие охранного документа – патента – наделяет правообладателя исключительными правами на данное произведение, что позволяет ему и только ему использовать объект на рынке сбыта. Во-вторых, патент на промышленный образец является весомым доказательством авторства в суде при возникновении коллизий. В-третьих, значительно сократились сроки выдачи патента (как указывалось выше, вся процедура занимает всего 3 месяца), что, несомненно, имеет значение при патентовании быстро сменяющихся на рынке объектов.

Искренне верим, что белорусские авторы оценят привилегии защиты своих трудов в рамках интеллектуальной собственности, что окажет им весьма существенную поддержку при использовании произведений на рынке.

Все права защищены; 2019 Ohrangos.ru